Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy policy

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Ferleon.com. De eigenaar van het merk Ferleon Cooking, is Dovre NV (BE0437.960.542) met hoofdzetel in België, Nijverheidsstraat 18, 2381 Weelde.

Deze regels en voorwaarden geven je alle nodige informatie. De informatie onder bestelligen en betaling Verzending & levering and Retour & service maken deel uit van de regels en voorwaarden van deze website.

Het plaatsen van een bestelling op de website is onderworpen aan het aanvaarden van deze regels & voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 september 2017. We behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. U kunt altijd de meest recente versie van de algemene voorwaarden downloaden hier.

Indien één van deze regels om eender welke reden niet geldig zou zijn, zullen de resterende regels van kracht blijven.

Ferleon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • defecten of beschadigingen veroorzaakt door een ongeval, onvoorzichtig gebruik van de producten of het gebruik van de producten voor doeleinden waarvoor ze niet bestemd zijn.
  • gevolgschade of indirecte schade

Wat niet expliciet wordt vermeld in deze regels en voorwaarden, valt onder de Belgische wet, inclusief conflicten die hieruit voortvloeien.

Identiteit

Ferleon Cooking
Nijverheidsstraat 18
2381 Weelde, Belgium
BE 0437.960.542

Gebruiksvoorwaarden

Recht op één kopie

Deze site is het geesteskind van Ferleon.

Deze site is het geesteskind van Ferleon. Wil je deze digitale informatie graag op papier? Dat kan. Druk gerust één enkel exemplaar af, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Opgelet: iedere kopie van dat document valt opnieuw onder het auteursrecht.

e wil deze site kopiëren, herverdelen of publiceren? Dit mag je uitsluitend met de toestemming van Ferleon. Voor om het even welk onderdeel.

Up to date informatie

Nauwkeurige en actuele informatie, dat willen we je graag geven. Al kan Ferleon dit jammer genoeg niet altijd garanderen.

Ferleon behoudt wel het recht om altijd informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Op eigen risico

Je gebruikt deze site op eigen verantwoordelijkheid. Je gebruikt deze site op eigen verantwoordelijkheid. Ferleon is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie op deze sites.

Privacy

Ons doel: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer correct naleven.

Wij geven géén persoonsgegevens door aan derden.

De meeste informatie op deze site is vrij beschikbaar, maar het is mogelijk dat u soms om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt enkel gebruikt om uw vragen te beantwoorden.

Als je dat wenst, kan je je persoonlijke gegevens inkijken, laten wijzigen of laten verwijderen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.  

Cookies

Functional cookies: de website gebruikt first party cookies om de site te verbeteren en hem gebruiksvriendelijker te maken. De verzamelde data blijft binnen Ferleon en wordt niet met derden gedeeld.

Google Analytics: om een beeld te kunnen schetsen van het aantal bezoekers op onze site, moeten we deze uitrusten met een speciale code. Deze code genereert vier cookies, die ons een inzicht geven in hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze data van niet-persoonlijke aard gebruiken we om onze website permanent te verbeteren en wordt niet met derden gedeeld.

Select your country.